Daktela Status informace

Tato stránka slouží k informacím o plánovaných a nenadálých výpadcích služeb

Daktela Status

Aktuální stav

Aktuálně nemáme hlášený žádný výpadek.

Předchozí výpadky

Aktuálně evidujeme částečný výpadek mobilních hlasových služeb. Problém se týká odchozích hovorů z daktela SIM katet.