Daktela - Omezení některých hovorů v CZ síti operátorem třetí strany – Podrobnosti o incidentu

Všechny služby jsou funkční

Omezení některých hovorů v CZ síti operátorem třetí strany

Vyřešeno
Snížený výkon
Zahájeno před 10 měsíciTrvalo 18 dní

Ovlivněno

Služby třetích stran (integrace)

Snížený výkon z 10:00 AM do 9:00 AM

Other 3rd party services

Snížený výkon z 10:00 AM do 9:00 AM

Aktualizace
 • Vyřešeno
  Vyřešeno

  Ve spolupráci s partnery se nám podařilo eliminovat dopad problému sítě třetí strany na naše zákazníky.

 • Monitorujeme
  Monitorujeme

  Vážení zákazníci,

  Rádi bychom vás informovali, že některých instancích je aktuálně zaznamenán problém s dovolatelností přesměrovaných hovorů, u kterých je zachována identfikace číslem původního volajícího.

  Problém vzniká v důsledku restrikcí na straně oprerátora T-mobile, který může omezovat hovory, jež se prezentují číslem T-mobile a jsou současně směrovány do sítě T-mobile.
  Daktela není bohužel schopna tuto blokaci ovlivnit a jako dočasné opatření doporučujeme zakázat přenos identifikace původního volajícího.

  I když chyba leží na straně třetí strany, snažíme se nalézt řešení, které našim zákazníkům umožní využívat přesměrování tak, jak jsou zvyklí.

  Daktela Team.