Other 3rd party services Doświadczanie obniżonej wydajności

Daktela cloud solution - Chmura

Hosting Daktela V6 Cloud

100 % dyspozycyjność
08/2023100% dyspozycyjność
09/2023100% dyspozycyjność
10/2023100% dyspozycyjność

Usługi głosowe

Voice Serwis - Republika Czeska

100 % dyspozycyjność
08/2023100% dyspozycyjność
09/2023100% dyspozycyjność
10/2023100% dyspozycyjność

SK Voice services

100 % dyspozycyjność
08/2023100% dyspozycyjność
09/2023100% dyspozycyjność
10/2023100% dyspozycyjność

Voice Serwis - Wielka Brytania

100 % dyspozycyjność
08/2023100% dyspozycyjność
09/2023100% dyspozycyjność
10/2023100% dyspozycyjność

Voice Serwis - Polska

100 % dyspozycyjność
08/2023100% dyspozycyjność
09/2023100% dyspozycyjność
10/2023100% dyspozycyjność

Voice Serwis - Węgry

100 % dyspozycyjność
08/2023100% dyspozycyjność
09/2023100% dyspozycyjność
10/2023100% dyspozycyjność

Usługi głosowe RO

100 % dyspozycyjność
08/2023100% dyspozycyjność
09/2023100% dyspozycyjność
10/2023100% dyspozycyjność

Usługi głosowe SI

100 % dyspozycyjność
08/2023100% dyspozycyjność
09/2023100% dyspozycyjność
10/2023100% dyspozycyjność

Międzynarodowy Voice serwis

100 % dyspozycyjność
08/2023100% dyspozycyjność
09/2023100% dyspozycyjność
10/2023100% dyspozycyjność
SMS

Republika Czeska - SMS Serwis

100 % dyspozycyjność
08/2023100% dyspozycyjność
09/2023100% dyspozycyjność
10/2023100% dyspozycyjność

Polska - SMS Serwis

100 % dyspozycyjność
08/2023100% dyspozycyjność
09/2023100% dyspozycyjność
10/2023100% dyspozycyjność

Usługi SMS RO

100 % dyspozycyjność
08/2023100% dyspozycyjność
09/2023100% dyspozycyjność
10/2023100% dyspozycyjność

Międzynarodowy SMS Serwis

100 % dyspozycyjność
08/2023100% dyspozycyjność
09/2023100% dyspozycyjność
10/2023100% dyspozycyjność

Integracje stron trzecich

Facebook Messenger

Poprawne działanie
WhatsApp
Poprawne działanie
Viber
Poprawne działanie

Other 3rd party services

Obniżona wydajność

3rd parties e-mail services

Microsoft365

Poprawne działanie

Gmail

Poprawne działanie

Historia powiadomień

08/2023

W tym miesiącu nie zgłoszono żadnych powiadomień

08/2023 do 10/2023